NRK Meny
Normal

Ordførerne etterlyser penger og boliger

Viljen til å ta øke flyktningkvoten er til stede i mange kommuner. Men ordførerne klør seg i hodet og vet ikke helt hvordan de skal finne boliger.

Flyktninger kommunene har vedtatt å ta imot (8118) vs. det det er behov for (16830) i 2015.
Foto: Grafikk: Mari Grafsrøningen / NRK

Ordførere og rådmenn rundt omkring i hele landet jobber nå for fullt med å skaffe seg en oversikt over hvor mange ekstra syriske flyktninger de kan ta imot i år og neste år.

Solveig Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ber kommunene om hjelp til å bosette flyktninger.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Regjeringen har sendt et brev til alle kommunene med spørsmål om de kan ta imot flere enn det som allerede er vedtatt.

– Viljen til å være med på den store dugnaden er så absolutt til stede, sier ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, og legger til:

– Det er en sak som vi skal ha opp til politisk behandling i bystyret i juni. Da får vi det endelige svaret. Men i utgangspunktet ønsker vi å være konstruktive medspillere til regjeringen, sier Opdal Hansen.

Norge har vedtatt å ta imot 1500 kvoteflyktninger fra Syria i 2015. For å skaffe til veie et beslutningsgrunnlag om hvorvidt Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger, ønsker jeg å undersøke om kommunene har mulighet til å øke bosettingskapasiteten ytterligere i 2015 og 2016.

Solveig Horne i et brev til alle landets ordførere

Startet forhandlingene

I dag startet Stortinget forhandlingene om antallet syriske flyktninger Norge skal ta imot de neste to årene.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, etterlyser mer penger.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Politikerne i Drammen har ennå ikke bestemt hvor mange flyktninger de skal si ja til. Det er allerede vedtatt 130, men nå er de bedt om å øke det til 170. Ordføreren etterlyser mer midler.

– Det som er en utfordring i pressområder er selvfølgelig boliger. Derfor er det et av de spørsmålene vi går tungt inn i, forklarer Opdal Hansen.

Ringerike er blitt bedt om å ta imot 59 flyktninger i år, det er 19 flere enn de allerede har sagt ja til.

Rune Kjølstad

Ordfører i Røyken, Rune Kjølstad, sier de ønsker å hjelpe, men at det trengs flere boliger.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

Også i Røyken går diskusjonene om hvordan de skal løse dette. På formannskapsmøtet førstkommende torsdag får politikerne en tilleggssak: Kan kommunen klare å ta imot 13 i tillegg til de 32 de allerede har tatt imot?

– Vi ønsker å hjelpe til, men må kunne finne boliger til alle, sier ordfører Rune Kjølstad.

To store utfordringer

Ål kommune i Hallingdal har blitt anmodet om å huse 17 flyktninger i år, det er sju flere enn allerede vedtatt.

Ivar Brevik

Ordfører i Ål, Ivar Brevik, tor flere kommuner sier ja – hvis staten lokker med flere midler.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Vi sliter med både bosted og på sikt også det å få flyktninger inn i arbeidslivet. Det er de to store utfordringene. Samt at de midlene vi får fra statlig hold bare varer i fem år. Jeg syntes at med den situasjonen vi er i nå, så bør det økes til ti år. Da er det mulig at flere kommuner sier ja til å ta imot flere flyktninger, sier ordfører Ivar Brevik.

Regjeringen har satt svarfrist til 27. mai. De fleste ordførere og rådmenn som NRK har snakket med sier at de ikke klarer å holde den fristen.

– Vi ber om en litt utsatt frist, slik at vi har muligheten til å ha en politisk behandling i bystyret, avslutter Opdal Hansen.