Ordførere slakter kommunereformen

– Dette er noe vi får tredd nedover huet, sier Kongsberg-ordføreren om kommunereformen. Han får støtte fra flere ordførere.

Vidar Lande, ordfører Kongsberg

Ordfører Vidar Lande (Ap) i Kongsberg kommune ønsker ikke å diskutere kommunesammenslåing på nåværende tidspunkt.

Foto: Mathilde Torsøe / NRK

Denne høsten skal alle landets 428 kommuner avgjøre hvorvidt de skal utrede sammenslåing med nabokommunene. Det skjer etter at et bredt stortingsflertall tidligere i år inviterte kommunene med på den første kommunereformen siden 60-tallet.

– Vi har fått beskjed om at vi skal lage en ny struktur i kommunene fordi vi skal møte nye og store oppgaver, men de har ikke sagt et ord om hva de nye og store oppgavene er, sier ordfører Olav Skinnes i Krødsherad.

Les også: Nå kan du lage din egen drømmekommune på nett

Målet med kommunereformen er å skape større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Kommunene har fått frist til 2016 med frivillig å finne hverandre – før regjeringen eventuelt tegner kartet selv.

– Meningsløst å diskutere

Våren 2015 skal regjeringen legge frem en stortingsmelding der de definerer hvilke oppgaver kommunene skal ha i fremtiden.

– Sånn som situasjonen er i dag er det nesten meningsløst å bruke tid og energi på å diskutere kommuneorganisering når vi ikke vet hva kommunen skal drive med. De har begynt i feil ende og hatt for stort hastverk, mener Skinnes.

Kommunereformen var et av temaene som ble diskutert da ordførerne i Buskerud og fylkespolitikerne møttes tidligere denne uken.

– Når man i utgangspunktet er kritisk til hele reformen ut fra Kongsbergs ståsted, blir det ikke bedre av at man starter i feil ende. Dette her er noe vi får tredd nedover huet, sier ordfører i Kongsberg, Vidar Lande (Ap).

Eli Hovd Prestegården, ordfører Nore og Uvdal

Ordfører i Nore og Uvdal, Eli Hovd Prestegården.

Foto: Mathilde Torsøe / NRK

Les også: – Som å handle inn til fest, uten å vite hvor mange som kommer

Ordfører Eli Hovd Prestegården (Sp) i Nore og Uvdal mener regjeringen gir et dårlig signal ved at de kommer med en stortingsmelding om kommunenes oppgaver først til våren.

– Det signaliserer kanskje at motivet og målet med reformen ikke er tydelig nok for regjeringen selv en gang, sier Prestegården.

Mange kontakter KS

De siste ukene har flere ordførere kontaktet KS (Kommunesektorens organisasjon) fordi de synes det er vanskelig å diskutere mulighetene for å slå sammen kommuner.

– Mange mener at man ikke kan komme veldig langt i konkrete samtaler om kommunesammenslåing uten å vite hvilke oppgaver som regjeringen ser for seg at kommunene skal løse i fremtiden, sier Helge Eide i KS.

I de tilfellene der kommunene er enige om hvordan de skal slå seg sammen, og har vedtatt dette i løpet av høsten 2015, kan sammenslåing skje fra 2018. Ved uenighet kan et stortingsvedtak gi sammenslåinger fra 2019 og senest 1. januar 2020.

– Ta nabopraten

Jardar Jensen

Statssekretær Jardar Jensen i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Torbjørn Tandberg

Statssekretær Jardar Jensen i kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er mulig for ordførerne å diskutere sammenslåinger allerede nå.

– Det er faktisk en oppgave kommunene nå har fått av Stortinget. Man skal ta nabopraten for å se hvordan man skal rigge seg for fremtiden. De skal se på mulighetene man har og se om man kan løse dette bedre i fellesskap.

Statssekretæren er ikke enig i at reformen bærer preg av hastverk.

– Disse oppgavene vil vi legge frem for Stortinget våren 2015, ergo i god tid før man skal fatte vedtak lokalt, sier Jensen.