NRK Meny
Normal

Ordfører: – Frykter dødsulykker

Det blir ikke gjort noen sikkerhetstiltak på Mjøndalen stasjon før tidligst i 2018. Ordføreren frykter at det skal skje en alvorlig ulykke.

Askim stasjon - togperrong

FRYKTER ULYKKER: Ordførerens største frykt er at noen skal falle ned fra perrongen.(Illustrasjonsbilde)

Foto: Vigdis Eliassen / NRK

I februar sendte ordføreren i Nedre Eiker, Bent Inge Bye (Ap), et brev til Jernbaneverket der han uttrykte bekymring for sikkerheten ved Mjøndalen stasjon.

– Plattformen er utrygg, særlig på vinterstid. Den er altfor smal, og vi er bekymret for at det skal skje en dødsulykke, sier Bye.

Ifølge Bye har det skjedd at folk har falt ned på skinnegangen like før det kom et tog, men at de kom seg opp igjen før det skjedde en alvorlig ulykke.

Tidligst tiltak i 2018

I svaret fra Jernbaneverket bekrefter de at de er kjent med utfordringene knyttet til sikkerheten. Samtidig skriver de at det ikke vil bli gjort noen sikkerhetstiltak før tidligst i 2018. Det finner ikke ordføreren seg i.

Bent Inge Bye

BEKYMRET: Ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker kommer til å kjempe for å få sikringstiltak på Mjøndalen stasjon raskt.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Vi kan ikke vente til 2018 før det skjer noe. Det går bare ikke, sier Bye.

I brevet fra Jernbaneverket heter det blant annet at "For at stasjonen skal kunne møte dagens sikkerhetskrav kreves ombygging av stasjonen med tilhørende plattformer og spor. Et slikt arbeid er omfattende og forutsetter at prosjektet blir finansiert".

De ser for seg at ombyggingen gjøres i forbindelse med at Mjøndalen stasjon skal bli et knutepunkt. Det å sette i gang med midlertidige sikringsarbeider, vil medføre mye arbeid og det vil ta uhensiktsmessig mye tid, hevder Jernbaneverket.

– Vi ønsker ikke å etablere midlertidige løsninger som ikke er i henhold til dagens regelverk og krav til nye stasjoner, skriver seksjonssjef Ragnhild Lien i Jernbaneverket i brevet.

Kjemper videre

Det er ikke aktuelt for Nedre Eiker kommune å gå inn med midler for å bedre sikkerheten. Bye mener det er Jernbaneverkets ansvar. Han vil imidlertid ikke avfinne seg med svaret fra Jernbaneverket.

– Vi aksepterer ikke at det ikke skjer noe før i 2018. Ut fra tidligere erfaringer er jeg overhodet ikke sikker på at det blir i 2018 heller. Jernbaneverket tar på seg et stort ansvar ved å vente. Jeg forventer at de følger opp og ikke bare utsetter nødvendige sikringstiltak, avslutter Bye.