– Meningsløst å kjøre matavfall til Sverige

Ordfører i Nedre Eiker etterlyser en debatt om hvor matavfallet skal omgjøres til videre bruk.

Spiselig

På Lindum er det stor etterspørsel etter kompost fra matavfall og hageavfall, men tilgangen på råstoff er for liten.

Foto: Nora Brønseth

Mandag skrev vi at avfallsmottaket på Lindum ikke klarer å levere nok kompost fra matavfall og hageavfall. Grunnen er at mat- og restavfallet som samles inn av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), kjøres til Linköping i Sverige. Der omgjør de avfallet og bruker det som biodrivstoff til bussene.

– Merkelig ordning

Bente Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker, mener denne praksisen bør endres.

– Jeg synes det blir ganske meningsløst at vi skal kjøre svære trailere med søppel ut av landet. Det er litt merkelig med tanke på at RfD er en miljøbedrift.

Han understreker at dette ikke bare gjelder RfD.

– RfD er jo ikke alene om dette her. Mange av avfallsselskapene i landet kjører til Sverige, fordi svenskene er mye flinkere på dette enn det vi er, sier Bye.

Det er ikke bare matavfallet som kjøres ut av landet. Plasten som RfD samler inn kjøres til Tyskland.

Bent Inge Bye

Bent Inge Bye ønsker å gjenvinne avfallet lokalt.

Foto: Pressefoto / Nedre Eiker kommune

Etterlyser debatt

Ordføreren i Nedre Eiker forstår at økonomi spiller en viktig rolle, men synes det er på tide å tenke alternativt.

– Jeg skjønner at dette har med penger å gjøre, og at mottakssentrene her ikke er godt nok bygget ut. Men dersom man skal vurdere dette på lengre sikt, bør vi se på mulighetene for å kunne utnyttet avfallet lokalt, kanskje på Lindum?

Han mener hensynet til miljøet må veie tyngre.

– Vi må være framtidsretta og ta en diskusjon på hvordan vi kan løse dette i framtida, sier Bye.

Ikke kapasitet

Økonomisk og miljømessig var det bedre å sende avfallet til Sverige sist det var anbudsrunde, derfor vant RfD med den ordningen.

– Men hadde det vært en tilsvarende konkurranse i dag hadde det nok vært annerledes, sier Pål Smits, administrerende direktør på Lindum.

Fin vare

Matjord fra matavfall gir god jord, sier Pål Smits. Lageret er nesten tomt.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Det å utnytte matavfallet lokalt er en løsning som vil bli mer etterspurt, sier Smits.

– Er det riktig å si at dere ønsker at matavfallet fra Drammens-regionen skal komme hit til Lindum i framtida?

– Ja vi ønsker at det skal utnyttes her i framtida. Men vi må utvide behandlingskapasiteten vår her på Lindum hvis vi skal ta imot mer matavfall i framtida, sier Smits.

Les også:

Kaster en av fire bæreposer med mat