NRK Meny
Normal

Oppretter undersøkelseskommisjon for helsetjenesten

– Det er godt for oss å se noe meningsfylt i det meningsløse, sier Unni Tobiassen Lie. Hun stoler på helseministeren når han nå garanterer at det skal opprettes en ulykkeskommisjon i helsevesenet.

Til minne om Benjamin Lie

Benjamin Lie døde på Ringerike sykehus i 2009 etter en kneoperasjon.

Foto: Brennpunkt / NRK

– Personlig føler jeg dette som en seier, sier Unni Tobiassen Lie.

For tirsdag ble det kjent at helseminister Bent Høie (H) slår fast at det skal etableres en undersøkelseskommisjon for helsetjenesten. Kommisjonen skal gjøre egne undersøkelser uavhengig av helsetilsynet ved uventede dødsfall på sykehus, ifølge Aftenposten.

Kjempet en intens kamp

Unni Tobiassen Lie

Unni Tobiassen Lie har sammen med familien kjempet for å få svar på hvorfor sønnen døde.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

For snart fem år siden mistet Tobiassen Lie sønnen sin på Ringerike sykehus. Det som skulle vært et ukomplisert inngrep, endte fatalt. Etter en kneoperasjon fikk han sterke smerter, og store doser med morfinlignende medisin gjorde at 22-åringen døde.

I tiden etter dødsfallet, måtte familien kjempe for å få vite hvorfor sønnen døde. Foreldrene fikk bare innsyn i noen dokumenter. Begrunnelsen var at de ikke ble regnet som en part i saken.

  • Se TV-dokumentaren her:
    Når noen dør plutselig på sykehus, er det ikke alltid uunngåelig. Men det kommer sjelden fram om dødsfallet skyldes feil eller brudd på rutiner.
For bare unntaksvis blir det gransket av politiet. (Og Helsetilsynet overlater i stor grad til sykehuset å bestemme sannheten)

Statens helsetilsyn konkluderte da med at sykehusets oppfølging sviktet på en rekke punkter. Dødsfallet resulterte likevel ikke med noen advarsel til sykepleieren og legen som var på vakt.

Familien har kjempet en intens kamp for å bedre pårørendes rettigheter.

– Dette er en enorm lettelse og en oppreisning for Benjamin. Vi er glade for at vi har bidratt til en endring, sånn at andre kanskje kan slippe å oppleve det samme som oss, sier Tobiassen Lie.

– Pasientsikkerheten uholdbar

Bent Høie (Høyre)

– Mitt utgangspunkt er at jeg vil lage pasientens helsetjeneste, sier helseminister Bent Høie.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– Pasientsikkerheten i Norge er fortsatt uholdbar, sier helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten onsdag.

Da han satt i opposisjon foreslo han en slik kommisjon, men som øverste politiske leder for helsevesenet, har han ventet på en rapport fra Syse-utvalget. De har frist til september 2015, men nå fastslår Høie at det skal opprettes en undersøkelseskommisjon, uavhengig av hva Syse-utvalget kommer fram til.

– Det skjer feil i helsevesenet som dekkes over. Det er alvorlig. Og det er farlig. For pasientene, men også for helsepersonell, som da ikke lærer av feilene. Også i helsevesenet forekommer det kriminelle handlinger. Selv om det hører til sjeldenhetene, må vi gjøre det vi kan for å avdekke det og hindre at det skjer, sier helseminister Bent Høie til Aftenposten.

Han vil imidlertid ha utvalgets innspill for hvordan en slik kommisjon skal se ut.

Kommisjonen skal ikke fastslå skyld eller ansvar, men sørge for at alle fakta kommer på bordet. Helsepersonell skal lære, og de pårørende skal få de svarene de har krav på. Kommisjonen vil være uavhengig av Statens helsetilsyn.

– En enorm lettelse

Familien til Benjamin Lie tror hans historie hadde endt annerledes, hvis det hadde vært en undersøkelseskommisjon den gangen han døde.

– Hadde det kommet uhildede personer inn som kunne vurdert journaler og gått gjennom hva som hadde skjedd, tror jeg både vi og helsepersonellet hadde vært spart for mye, sier Unni Tobiassen Lie.

– Hva synes du om at andre kan slippe det dere opplevde?

– Ulykker og tabber vil alltid skje, men måten det blir håndtert på i etterkant er det viktige. Sorgen og smerten vil man kjenne på uansett. Men det at du blir tatt på alvor, og at du får visshet om at det blir undersøkt hva som har skjedd, det vil være en enorm lettelse, avslutter Tobiassen Lie.