Oppgraderer Rv 7

Regjeringen foreslår å starte utbyggingen av Ramsrudhellingene på Rv 7 ved Hønefoss.

I statsbudsjettet er det for 2008 satt av 20 millioner kroner til dette og veiprosjektet er planlagt å stå ferdig i 2011.

Det er i tillegg satt av penger til en oppgradering av hele stamveistrekningen Rv 7/Rv 52 mellom Hønefoss og Borlaug.

Til sammen er det satt av drøye 32 millioner kroner til denne veistrekningen i statsbudsjettet.