Mener Regjeringen kunne ha ventet

Bare få dager før en viktig rapport om konsekvensene for vernede områdene rundt Helgelandsmoen kommer, har Regjeringen gått inn for å bygge Ringeriksbanen. Miljøvernere er oppgitt over at de ikke kunne vente. De frykter for fuglelivet.

Sangsvaner

Sangsvanene er en av artene som blir berørt av en utbygging.

Foto: Jonas Langbråten

Det er Regjeringen selv som har bestilt rapporten fra det internasjonale Ramsar-sekretariatet. Norge forpliktet seg tidlig på 1970-tallet til Ramsarkonvensjonen. Rapporten som er ventet denne uken, har sett på hvordan det sårbare våtmarksområdet kan ivaretas best mulig.

Generalsektær i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), Christian Steel, satte nærmest kaffen i halsen da han sist søndag så Erna Solberg og regjeringskollegene spise kake på Sundøya – og love 26 milliarder kroner til ny Ringeriksbane.

Et rikt fugleliv

Christian Steel

Generalsekretær Christian Steel i Sabima.

Foto: SABIMA

– Svaret som rapporten gir er tydeligvis ikke så interessant. Jeg håper virkelig ikke de spekulerer i det for å slippe å forholde seg til de rådene og bekymringene som internasjonale eksperter har, sier han.

– Men det er jo valgkamp nå, så man kan jo tenke sitt, sier Steel.

Byggingen av ny jernbane og E16 vil få konsekvenser for et stort vernet våtmarksområde ved Helgelandsmoen. Dette er et område med et rikt økosystem som er spesielt viktig for fuglelivet, og av internasjonal betydning.

Forholder seg til den foreløpige rapporten

John Ragnar Aarseth

Statssekretær John Ragnar Aarseth.

Foto: Trond Vestre / NRK

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John Ragnar Kvam Aarseth, sier at de har fått en foreløpig rapport som de forholder seg til. Han mener rapporten først blir viktig når selve trasevalget over Helgelandsmoen vedtas senere i år.

Ifølge Aarseth, har de allerede bestemt hvor banen skal gå fra Sandvika til Sundøya i Hole. Der ifra til Hønefoss er det ikke besluttet hvor traseen skal gå. Men det er tre trase-alternativer.

– Kunne dere ikke ha ventet til den endelige rapporten kommer?

– Det er i påvente av rapporten vi har ventet med å ta endelig stillingen til hvor veien og jernbanen skal gå videre til Hønefoss, sier Aarseth.

– Må ikke underkaste oss Ramsar

Regjeringen skal bruke 26 milliarder kroner på ny Ringeriksbane og E16

Statsminister Erna Solberg la søndag frem planer om ny Ringeriksbane på Sundvolden der ny stasjon vil ligge. Krfs leder Knut Arild Hareide deltok på pressekonferansen sammen med finansminister Siv Jensen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og Venstreleder Trine Skei Grande.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Vi er ikke pålagt å underkaste oss Ramsar-konvensjonen fullstendig når vi bestemmer hvor jernbane og vei skal gå. Det bestemmer norske myndigheter selv. Men vi tar selvfølgelig hensyn til viktige faglige råd og innspill, sier han.

Men Steel mener Regjeringen burde ha ventet til rapporten var helt klar.

– De burde ha utredet grundigere hvor veien og jernbanen skal gå. Selvfølgelig skal vi ha en mer effektiv jernbane til Bergen, men det finnes mindre naturskadelige måter å gjøre det på, sier han.