Oppdager Norge som ferieland

Antall barn som er medlemmer av Den Norske Turistforeningen har økt med 20 prosent siden juni i fjor, og stadig flere barnefamilier benytter seg av foreningens hytter. I tillegg har antall ungdomsmedlemmer økt med 13 prosent det siste året.