Opent for trafikk

Begge felt sørover ved Fosskolltunnelen i Lier er no opna att etter eit trafikkuhell der tidlegare i dag.