Opent for trafikk

Riksveg 35 forbi Kverk i Øvre Eiker er open att etter den alvorlege ulykka der tidlegare i dag. Det er framleis lange køar i og rundt Hokksund grunna stor trafikk inn på den lokale omkøyringsvegen.