Ønsker tips fra publikum om solarier

– Solariebransjen er en bransje som i liten grad etterlever regelverket. Vi ønsker oss tips for å kunne følge bedre med. Det sier avdelingsdirektør i Statens strålevern, Hanne Kofstadmoen.

Solarium

TIPS: Statens strålevern ønsker tips dersom noen opplever å bli kraftig solbrent i et solstudio. (Illustrasjonsbilde)

Foto: NEU Philippe / PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN

Forrige uke ble det kjent at et solstudio i Drammen hadde satt inn for sterke rør i en av solsengene i studioet. Det viste seg at rørene i solsenga hadde tre ganger over tillatt stråleverdi.

Det aktuelle solstudioet ble stengt umiddelbart. Flere personer skal ha fått solskader etter å ha besøkt solstudioet og politiet i Søndre Buskerud etterforsker nå saken.

Solbrent i solarium

Flere personer fikk solskader etter å ha besøkt et solstudio i Drammen. Slik så magen til en av personene ut etter solariebesøket.

Foto: Privat

– Solariebransjen er en bransje som i liten grad etterlever regelverket. Vi ønsker oss tips for å kunne følge bedre med. Det sier avdelingsdirektør i Statens strålevern, Hanne Kofstadmoen.

Sjekker få solarier

Det er Statens strålevern som ifølge strålevernforskriften, har det overordnede ansvaret med å føre tilsyn med solarier. Det er imidlertid åtte år siden sist det ble gjennomført en større tilsynsrunde med solstudioene i Norge. Da ble det avdekket at 77 prosent av solariene som ble sjekket, hadde for sterk stråling.

Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør i Statens strålevern, sier at det er vanskelig å si om dette har bedret seg noe de siste årene.

Hanne Kofstadmoen

KOMMUNENES ANSVAR: Avdelingsdirektør i Statens strålevern, Hanne Kofstadmoen, forteller at tilsyn til solariene er delegert til kommunene.

Foto: Ronny Østnes / Statens strålevern

– Men når resultatet var så nedslående i 2008, hvorfor har dere ikke hatt flere større tilsynsrunder siden?

– Vi har gjort noen tilsyn siden da, sier hun, men forteller at hovedfokuset for Statens strålevern har vært forebygging og opplæring av de ansatte i kommunene. Adgangen til å gjøre tilsyn med solariene er nemlig delegert til kommunene, som lettere kan sjekke solariene i sine egen kommune og fatte enkeltvedtak.

– Hvor aktive er kommunene med å føre tilsyn?

– Det er nok veldig varierende, men det er et ressursspørsmål, sier hun.

Mot grensen av lovlige verdier

Norsk Solarieforening er glad for at politiet og Statens strålevern tar denne saken på alvor.

– Vi syns det er trist at sånt skjer. Det skal ikke skje og jeg vil på vegne av bransjen beklage at det skjer, sier formann Ronny Rath Pedersen.

Rath Pedersen understreker at Norge, Sverige og Danmark har verdens strengeste regelverk når det gjelder tillatt stråling.

Han er imidlertid helt åpen på at solariebransjen gjør det de kan for å tilby solarier med stråling som ligger helt opp mot grensen av lovlige verdier.

Ifølge Rath Pedersen skal et nytt system fra 2014 gjøre det langt enklere for bransjen å velge riktig rør til solariene. Han synes historien fra Drammen er ekstra beklagelig.

– Det har skjedd mye fra 2008 til 2016. Gjennomgående opplever vi at mange kommuner er blitt flinkere til å kontrollere, og det ønsker vi velkommen.

Ber publikum om hjelp

Fra 1. juli i år kommer det nye regler og krav til solariumene her i landet. I den forbindelse planlegger Statens strålevern en landsomfattende tilsynsrunde av solarier i første halvdel av 2017. Da vil de også sjekke strålingsnivået på rørene i solariene.

– Vi ønsker å motta tips fra privatpersoner dersom noen opplever å bli brent i solarier, enten til oss eller til den relevante kommunen, så kan vi gjøre et tilsyn, sier Kofstadmoen.