NRK Meny

Ønsker kun mannlige innsatte

Drammen fengsel ønsker å bli et fengsel med kun mannlige innsatte. I en tilsynsrapport fra Sivilombudsmannen kom det frem at soningsforholdene ved fengselet bryter med norske og internasjonale retningslinjer. Blant annet får kvinnelige innsatte uønsket oppmerksomhet fra mannlige innsatte.

Drammen fengsel
Foto: Yngve Tørrestad / NRK