NRK Meny
Normal

Ønsker at utenlandske bussoperatører skal følge norsk tariff

Lovfesting av norske arbeidsvilkår for utenlandske busselskaper skal sikre at norske turbusser ikke utkonkurreres, mener Transportarbeiderforbundet. Hovedorganisasjonen Virke er uenig.

turbusser

Ved Frognerparken er spanske, polske og litauiske turbusser i flertall.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Alle vet at lønningene i Norge er for høye for vårt selskap, sier spanske Jose Gonsales fra selskapet Travelplan.

Lønningene og arbeidsvilkårene hans, og de andre spanske, polske og litauiske sjåførene, gjør at norske turbusser er i ferd med å bli utkonkurrert.

Fikk gjennomslag

Transportarbeiderforbundet fikk 27. mai gjennomslag for alminneliggjøring av den såkalte bussbransjeavtalen som regulerer lønn og arbeidsvilkår for norske bussjåfører.

– Det betyr rett og slett at utenlandske operatører som skal opere i Norge, må følge norsk lønn- og arbeidsvilkår, sier førstekonsulent Dag Einar Sivertsen i Transportarbeiderforbundet.

Han ser på arbeidsvilkårene til de utenlandske sjåførene som sosial dumping.

– Vi mener helt klart at det er sosial dumping. Vi har gjennom flere år avdekket at sjåfører har fått ned i 20-25 kroner timen. Det kan ikke kalles annet en sosial dumping, med tanke på de lønnsnivåene vi har i Norge, sier Sivertsen.

Virke uenig

Hovedorganisasjonen Virke mener at en alminneliggjøring av norsk tariff vil virke mot sin hensikt.

– Problemet er at allmengjøring bare kan gjelde for norske selskaper, ikke de utenlandske de konkurrerer med, sier Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i Virke.

– Hvorfor ønsker da Transportarbeiderforbundet og Nettbuss en slik lov?

– Bekymringen for at norske arbeidstakere skal bli utkonkurrert gjør at man leter etter virkemidler som man håper og tror virker uten at man har tenkt nøye gjennom hvilke konsekvenser det får.

Hvilke andre virkemidler som kan iverksettes har ikke virke per i dag en klar tanke om.

– Det må vi se på sammen med partene i arbeidslivet og myndighetene. Men Virkes utgangspunkt er at forholdene ikke er så dårlige som arbeidstakersiden gir uttrykk for.

Kan tre i kraft fra høsten

Transportarbeiderforbundet venter bare på at Samferdselsdepartementet skal bli ferdig med forskriftene til avtalen. Det betyr at reglene kan tre i kraft fra høsten, eller fra neste sesong. Da får norske busselskaper like konkurransevilkår, og det setter Raymond Frog i Nettbuss stor pris på.

– Vi vil gjerne ha konkurranse vi, men vi må ha en viss mulighet til å konkurrere på like vilkår, og det har vi ikke i dag.