Hopp til innhold

Derfor fikk du dette varselet på mobilen i dag

Onsdag klokken 12 ulte mobiltelefonen din, selv om den stod på lydløs. Test av nødvarsel var årsaken.

Nødvarsel-test

Onsdag klokka 12 sendte politiet ut test av nødvarsel. Samtidig testet Sivilforsvaret sireneanleggene som er plassert i byer og tettsteder.

Foto: DSB

Det er politiet som sender ut test av nødvarsel på mobil.

Klokka 12 i dag spilte mobiltelefoner over hele landet av et høyt lydsignal mens de vibrerte. Samtidig testet Sivilforsvaret tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om alvorlige og akutte hendelser som kan true liv og helse.

Dette er en felles nasjonal varslingsprøve, som gjennomføres én gang i halvåret.

– En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på nettsiden nodvarsel.no.

DSB oppfordrer til å oppdatere mobilen til den nyeste programvaren, hvis ikke kan det hende du ikke mottar testen.

En tyfon, på folkemunne kalt flyalarm, på taket av Østbanehallen i Oslo.

Samtidig som nødvarselet på mobil skal testes, går også alarmen i Sivilforsvarets tyfoner.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ni av ti fikk nødvarsel i januar

92 prosent av befolkningen fikk test av Nødvarsel på mobil under den nasjonale varslingsprøven 10. januar, viste en undersøkelse i januar.

Elisabeth Aarsæther direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) veter spent på testen av nødvarsel på mobil 10. januar 2024.

Elisabeth Aarsæther er direktør i Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB).

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Vi er veldig fornøyde med at flere enn ni av ti fikk testen denne gangen. Det betyr at en stor andel av befolkningen nå er kjent med hva Nødvarsel er og hvordan det fungerer, uttalte Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) i en pressemelding.

Under den første testen i fjor, var det 78 prosent av befolkningen som mottok varselet. Da var hovedårsaken til manglende mottak at flere ikke hadde ny nok programvare på sine telefoner.

Nødvarsel

Alle nyere mobiltelefoner med nyere programvare vil motta testen.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Slik unngår du lyden

Vil du slippe et mulig lydsjokk? Det er bare to måter å unngå at mobiltelefonen din spiller av den høye lyden samtidig som varselet vises på skjermen: Slå av telefonen eller sett den i flymodus.

Alle nyere mobiltelefoner med nyere programvare vil motta testen.

Nødvarsel sendes ut til enheter som befinner seg innenfor et gitt geografisk område.

Nødvarsel bruker ikke telefonnummeret ditt eller noen andre opplysninger om deg. Det spiller derfor ingen rolle hvilket abonnement du har, hvor du bor eller jobber, eller hvor telefonen er registrert, skriver Nødvarsel.

Politiet og statsforvalteren sendte mandag ut meldinger om ekstremværet Hans.

Politiet: Bruk av nødvarsel skal gjennomgås