NRK Meny
Normal

Listhaug klar med omstridt lovforslag

Regjeringen ønsker å oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer. Lovforslaget ble fredag oversendt til Stortinget.

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug la fredag fram lovforslaget som skal fjerne priskontrollen på landbrukseiendommer for Stortinget.

Foto: Ole André Rekkedal / NRK

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått sterk kritikk for sin behandling av denne saken. Uten at Stortinget hadde vedtatt lovendringen, sendte statsråden før jul et brev til kommunene der hun ba om at det ikke legges avgjørende vekt på pris ved omsetning av landbrukseiendommer.

Opphevelse av priskontrollen er et av punktene i den politiske plattformen for Høyre/Frp-regjeringen.

– Regjeringen ønsker å styrke bondens råderett over egen eiendom. Jeg kan ikke se noen grunn til at en som selger landbrukseiendom ikke skal få den prisen markedet er villig til å betale, på lik linje med en som selger annen fast eiendom, sier Listhaug.

Hun sier at forslaget også vil innebære en forenkling av regelverket og en effektivisering av forvaltningen.

Håper Stortinget stemmer nei

Leder i Buskerud bondelag, Egil Christopher Hoen.

– Dette er en av mange signaler fra regjeringa som bidrar til en svekket matproduksjon i Norge, sier lederen i Buskerud bondelag, Egil Christopher Hoen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

I Buskerud reagerer bondelaget kraftig på lovforslaget. De håper Stortinget stemmer nei til loven. Helst vil bondelaget beholde loven slik den er i dag.

– Vi frykter for rekrutteringa til landbruket. Lovforslaget vil gjøre det vanskelig for dem som ønsker å bli bønder, fordi eiendommene blir for dyre, sier lederen i Buskerud bondelag, Egil Christopher Hoen.

Han sier allikevel at det er et paradoks, fordi de som i dag sitter på landbrukseiendommer naturlig ønsker en høyest mulig pris, dersom de vil kvitte seg med eiendommen. Men hensynet til næringas framtid veier tyngre for bondelaget.

– Vi ønsker nye kollegaer inn i landbruket. Hvis de som virkelig ønsker det ikke får sjansen, er det en bekymringsfull utvikling, sier Hoen.