Økt nedbør sprer lakseparasitt

Økt nedbør i Oslofjord-området kan gi spredning av lakseparasitten Gyrodactylus fra Drammensvassdraget til andre elver, viser en rapport fra Veterinærinstituttet. Årsaken er at store nedbørmengder senker saltinnholdet i Oslofjorden, noe som gjør at smittet laks vil kunne svømme lenger før parasitten dør.

Laks angrepet av parasitten gyrodactylus salaris
Foto: Gorm Kallestad