Venter flere elgpåkjørsler i vinter

Faren for å kollidere med elg langs veiene i vinter vil øke. Det mener kampanjen Vilt på ville Veier. Årsaken er at foringsplassene som har blitt brukt for å forebygge elgpåkjørsler blir forbudt.

foring av elg

FORBUDT: Forbudet mot foring av hjortevilt blir innført i mange fylker for å forebygge utbredelsen av hjortedyrsykdommen Chronic Wasting Disease, på norsk kalt skrantesyken.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Forbudet mot foring av hjortevilt blir innført i mange fylker for å forebygge utbredelsen av hjortedyrsykdommen Chronic Wasting Disease, på norsk kalt skrantesyken. Forbudet gjelder også utsetting av saltstein. Sykdommen smitter når dyra sleiker hverandres spytt.

Foring mot ulykker

Foringsplassene som har vært mye brukt i Hallingdal har i stor grad holdt elgen unna veitrafikken, sier Knut Erik Jetlund prosjektleder for kampanjen Vilt på ville veier.

foring av elg

FOREBYGGENDE: Mange steder i landet har foring av elg virket forebyggende mot elgkollisjoner.

Foto: Beate Riiser Larsen / NRK

– Vi har hatt en reduksjon av viltpåkjørsler på 40 prosent, nå som foringsplassene forsvinner risikerer vi en forferdelig vinter med økt risiko både for dyr og mennesker i trafikken, sier Knut Erik Jetlund leder for kampanjen "Vilt på ville veier".

Han mener at bortfall av foringsplassene alt har ført til flere ulykker.

– Ja vi tolker det slik, seinest fredag fikk jeg beskjed fra leder i fallviltnemnda i Flå om at han hadde vært ute og tatt seg av tre rådyr som var påkjørt, noe på veg og noe på jernbane.

Knut Erik Jetlund

FLERE ULYKKER: Knut Erik Jetlund mener at bortfall av foringsplassene alt har ført til flere ulykker.

Foto: Patricia Kühfuss

Slikker salt på vegen

Salting av hovedvegene trekker også til seg elg påpeker Jetlund. Det er tatt flere bilder og videoer som viser elg som slikker salt etter vegsalting, blant annet i Maridalen utenfor Oslo.

– Det er eksempler på elg som står på knærne i veien og slikker salt, sier Jetlund.

Omkring 5500 hjortevilt blir hvert år påkjørt på veiene i Norge. Nå frykter Jetlund for at dyrene vil krysse veiene enda oftere.

LES OGSÅ: Ingen funn av skrantesyke i 8500 hjortedyr

LES OGSÅ: Trapper opp kampen mot skrantesyke

Kampanjen "Vilt på ville veier" har sitt utspring i Hallingdal og støttes blant andre av Norges Lastebileier-Forbund, forsikringsselskapet If og bensinstasjonskjeden Circle K. Kampanjen blir nå landsomfattende og det arbeides med nytt informasjonsmateriell. En del av dette er et merkebånd som man bør ha liggende i hanskerommet.

Lurt med merkebånd

– Hvis uhellet først er ute er det viktig at stedet der man kjørte på dyret blir merket slik at sporing kan komme i gang på riktig sted. Merkebåndet inneholder også tekst som forteller hvordan man skal forholde seg når en kolliderer med vilt, sier Knut Erik Jetlund.

Merkebåndet vil bli tilgjengelig blant annet på Circle K bensinstasjoner.

LES OGSÅ: Kraftig nedgang i elgpåkjørsler