Nytt studium i sorg og traumer

Lærere får tilbud om etterutdanning i sorg og traumer ved Høgskolen i Buskerud denne høsten.

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud starter et nytt traumestudium for lærere denne høsten.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Studiet ved HiBu som har vært planlagt en stund, skal gi lærere bedre kunnskap om hvordan de kan takle sykdom, død, skilsmisse og andre kriser som rammer elevene.

– Men massakren på Utøya i sommer har fremskyndet starten, sier førstelektor og fagansvarlig Runi Børresen.

Les: Flere får traumer etter terrorangrepene

- Stort behov etter Utøya-tragedien

Runi Børresen, høyskolelektor HiBu

Høyskolelekter Runi Børresen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Mange lærere kommer og spør om råd og veiledning og føler seg hjelpesløse i forhold til situasjoner de står oppe i på skolen.

– Spesielt etter det fryktelige som skjedde på Utøya og i Oslo i sommer, er det mange som har tatt kontakt og spurt om ikke høyskolen kan starte et studium innen sorg og traumer, forteller Børresen.

Lærere må håndtere sorg hos elever

– Alle lærere opplever at elever opplever vanskelige situasjoner. Det gjør noe med deg som lærer. Dette er temaer i lærerutdanningen, men det er viet alt for lite plass.

– Nettopp derfor er det viktig at vi kan tilby lærere en videreutdanning innen dette fagfeltet, sier Runi Børresen.