NRK Meny
Normal

Nytt prøvevalg for 16-åringer

Ved kommunevalget i 2011 hadde 16- og 17-åringene i Sigdal stemmerett. Nå kan de få prøve seg igjen, hvis politikerne vil.

Skolevalg 2011

Ved kommunevalget i 2015 får igjen noen 16- og 17-åringer stemme. Kanskje blir det ungdom i Sigdal og Kongsberg.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Erfaringen fra 2011 da 16- og 17- åringene hadde stemmerett i Sigdal er overveiende positiv. Jeg ønsker at vi blir med i en ny prøveomgang, men den vurderingen skal først gjøres i utvalget for oppvekst og kultur sier ordfører Kari Ask i Sigdal.

Senterpartiet Landsm¯te 2007

Ordfører i Sigdal Kari Ask håper kommunen kan gi 16- og 17-åringene stemmerett også i 2015.

Foto: Jørn Grønlund / Fotograf Jørn Grønlund

Les: Barneombudet vil få 16- åringer til urnene

Les også: Vil gjenta 16-årsgrense ved valget

Kongsberg ønsker å bli med

Kongsberg vurderer også å gi sine ungdommer muligheten til å delta i kommunevalget i 2015. Det går fram av et saksframlegg som ble sendt formannskapets medlemmer. Der mener rådmannen at Kongsberg kommune bør benytte anledningen til å profilere valg og valgdeltakelse for unge førstegangsvelgere.

I 2011 inviterte kommunaldepartementet landets kommuner til å bli med i et forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. 143 kommuner søkte om å bli med. Sigdal var en av 20 kommuner som ble valgt ut.

Bra valgoppslutning

Departementet ønsker et bedre beslutningsgrunnlag før ordningen eventuelt blir gjort permanent. 24. mars ble det derfor sendt ut ny invitasjon til landets kommuner. Ønsket er at ti av kommunene som var med sist blir med i igjen, mens det velges ut ti nye kommuner. Søknadsfristen er 1. juni, Kongsberg er allerede i ferd med å henge seg på.

– Valgoppslutningen for 16- og 17-åringene var omtrent den samme som for de voksne ved forrige kommunevalg, sier Kari Ask.

Les: Tenåringer til valgurnene

Bevisstgjøring

Sidgal kommune

Her i Sigdal har ungdom fått stemme flere ganger.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det er ingen tvil om at ungdommenes valgdeltakelse bidro til en bevisstgjøring i forhold til lokalpolitiske spørsmål og kommunens oppgaver. Men, det er også noen ulemper. Vi opplevde at det var ganske ressurskrevende både for kommunen og for skolene å organisere valg for 16- og 17-åringene. Derfor skulle vi ønske oss at det fulgte med litt mer penger til å gjennomføre opplegget, sier Kari Ask.

I kommunestyret denne uken orienterte Kari Ask om invitasjonen fra departementet. Administrasjonen oppretter en sak der for og imot blir vurdert, og så blir det opp til politikerne i utvalget for oppvekst å kultur å avgjøre.

– Jeg håper vi kommer fram til at vi kan søke om å bli med også på neste runde, sier Kari Ask, ordfører i Sigdal kommune.