NRK Meny

Nytt nasjonalt rovdyrsenter

I dag åpner klima- og miljøministeren det nye rovdyrsentret i Flå. Bjørneparken Rovdyrsenter er Norges første opplevelsessenter med de fire store rovdyrene i norsk natur - bjørn, ulv, jerv og gaupe. Rovdyrsentret skal være et faglig nøytralt kunnskapssenter og belyse alle sidene som berører konfliktene med rovdyr.