Nytt løp i Oslofjordtunnelen

Det blir bompenger i minst 15 år for å finansiere et nytt løp i Oslofjordtunnelen. Vegvesenet vil bygge et nytt løp for å bedre sikkerheten.

 

Et nytt tunnelløp kan stå ferdig om 5 år.

Oslofjordtunnelen har vært stengt for tungtransport helt siden brannen i et vogntog i fjor sommer.

For å kunne åpne tunnelen for tunge kjøretøyer, skal det bygges 26 evakueringsrom.

I løpet av våren 2012 blir det oversendt en sak til behandling i de berørte kommuner og fylkeskommuner.