NRK Meny
Normal

Livsfarlig skadet uten at noen ser det

Sikkerheten i moderne biler gjør at alvorlige trafikkskader kan bli oversett. Nå kommer nye retningslinjer for hvordan trafikkskadde skal undersøkes.

Ulykker med moderne biler gir nødetatene og de som kommer først til et ulykkessted nye utfordringer.

VIDEO: Ambulansene øver på hvordan de skal håndtere slike situasjoner.

Selv om dødstallene ved trafikkulykker har gått kraftig ned de siste årene, kan de som overlever ha alvorlige indre skader. Skader det ikke er mulig å se.

Til tross for moderne sikkerhetsutstyr i bilene, tåler ikke kroppen bråstoppen.

Pål Aksel Næss

Overlege Pål Aksel Næss tar imot trafikkskadde ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Knut Skyllingatad / NRK

– Det vi frykter etter en kollisjonsulykke, er indre skader i form av indre blødninger som ikke er åpenbare å se på overflaten. Men skadene kan true pasientens liv på kort eller lang sikt, sier overlege ved avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus, Pål Aksel Næss.

Les også:

Nye nasjonale retningslinjer

Fram til nå har det ikke eksistert noen formelle retningslinjer for hvordan skadde pasienter skal håndteres. Dette jobber nå overlege Pål Aksel Næss og hans kollegaer med.

– Nå er vi i ferd med å innføre et såkalt traumesystem, hvor vi har en form for sortering av pasientene allerede på skadestedet. Det er for å bestemme hvem som skal prioriteres i transport, og hvor de skal transporteres, sier Næss.

Allerede på skadestedet skal det vurderes hvor pasienten bør behandles, enten det er på legevakt, lokalsykehus eller et større sykehus med bedre ressurser.

– Vi jobber nå med å innføre dette både på et regionalt og nasjonalt plan, og vi håper og tror systemet skal være på plass i løpet av et par års tid, sier Næss.

To skadde i bil

Rammen rundt denne ulykkesøvelsen er en moderne Volvo V70 som har kjørt i brukaret til en jernbaneundergang. I bilen sitter en dame og en mann.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Ring 113, uansett

Med bakgrunn som ambulansearbeider, har Trond Boye Hansen forsket på bilulykker i mange år. Hos Brødrene London i Oslo har de funnet fram to bilvrak, og Boye Hansen viser oss hvordan de forskjellige systemene virker. Begge bilene har alt av moderne sikkerhetsutstyr, blant annet sideairbager.

– Hvis det ikke hadde vært sideairbager her, hadde man klint kroppen inn i døra eller dørstolpen, og slått hodet rett i vinduet, sier Boye Hansen.

Men selv om han har sett at nyere og sikrere biler redder liv, forteller Boye Hansen om helsearbeidernes skrekk. Ulykker der nødetatene ikke blir varslet, fordi personene i bilen ser uskadde ut.

– Vi hadde en ulykke, der en av de som satt i bilene oppsøkte fastlegen sin etter fire-fem timer. Personen hadde smerter i magen og ble lagt inn på sykehus. Det viste seg at vedkommende hadde blødninger i milten, sier Boye Hansen.

– Opplever dere det ofte?

– Ikke ofte, men vi må ta høyde for at det kan skje. Derfor blir langt flere tatt inn til sykehus for sjekk nå enn tidligere, sier Boye Hansen.

Han oppfordrer folk som kommer først til et ulykkessted, om å ringe nødnummeret, uansett om pasientene tilsynelatende er uskadd.

Trond Boye Hansen viser bilvrak

Forsker på bilulykker, Trond Boye Hansen, viser fram sikkerhetsutstyret på en nyere BMW.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK