Ny tingrett fra 1. juli

Fra 1. juli vil nye Kongsberg og Eiker tingrett være domstolen for ni kommuner i Buskerud. Rettskretsen vil ha tinghus både i Kongsberg og Hokksund og vil være førsteinstansdomstol for innbyggerne i Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal Rollag, Sigdal og Øvre Eiker.

Kongsberg Tingrett
Foto: Ingar Andreassen / NRK