Ny runde om festetomt

Hytteeier Nils Dag Ralle må gå en ny runde i tingretten om retten til å innløse festetomta si på Imingfjell i Nore og Uvdal.

Ralle vant over kommunen i tingretten, men nå har Borgarting lagmannsrett opphevet dommen fordi det ble gjort saksbehandlingsfeil i tingretten. Ralle vil nå fremme saken for tingretten på nytt.

- Norsk lov gjelder her også

- Vi kommer til å hevde at norsk lov og dom også gjelder i Nore og Uvdal kommune og for politikerne i denne kommunen. Så her er det helt klart at vi ikke gir opp, sier han.

Bakgrunnen for saken er at mange hytteeiere som leier tomt av Nore og Uvdal kommune har krevd å få kjøpt tomtene sine.

Men den nye tomtefesteloven er i strid med grunnloven, mener kommunen som så langt har nektet hytteeierne innløsningsrett. I tingretten fikk Nils Dag Ralle medhold i sitt krav om innløsning.

- Burde reagert

Advokat for Ralle, Arild Ruus Simensen sier at grunnen til at dommen ble opphevet er at tingretten har avsagt dom, men at den skulle vært avsagt ved skjønn.

- I denne saken var det altså bare en dommer og ikke dommer pluss to eller fire skjønnsmedlemmer. Så det var en formalfeil, sier han.

Ruus Simensen sier det er rart at ikke tingretten har behandlet dette riktig. Samtidig tar han også på seg noe skyld.

- Vi advokater må jo også følge med og vi burde reagere. Vi burde ha sagt at det skulle stått i protokollen at saken ble satt på denne måten, sier han.

Hvorfor reagerte ikke du?

- Jeg mener det ble tatt opp muntlig i retten at det var enighet om at saken skulle gå med en dommer. Slik jeg husker det var vi enige om det, men bare muntlig, sier han.

Ruus Simensen sier han er lei for at saken må opp på nytt.

- Det trekker saken ut i tid, og jeg tror ikke at det blir noe annet resultat, sier han.

Saken kan bli behandlet alt tidlig i 2009.

Ny behandling

Kommunens advokat Inge Hetland, sier til NRK at dette jo bare er en formel avgjørelse.

- For kommunen betyr dette egentlig ikke noe. Her vil saken gå videre, så er det opp til festeren om han vil ta saken videre, sier han.

Han sier saken nå vil få en ny behandling og at kommunen vil se hva motparten gjør. Om de ber om skjønn eller vanlig søksmål.

- Denne saken er viktig for oss, det er viktig å få en klarhet i det, sier han.

Ordfører i Nore og Uvdal, Kirsten Gjestemoen Hovda sier at de nå betegner saken som nullstilt.

- Det var en saksbehandlingsfeil som lå til grunn, så det er jo ikke noe som er avgjort i saken. Dermed ser jeg bare på saken som nullstilt, sier hun.