Norske jordbær rammet av alvorlig virus

Mattilsynet har funnet to alvorlige virus som ikke er påvist i Norge tidligere.

Jordbær

SMITTET: Virusene er funnet i bærfelt med importerte planter og kan gjøre svært stor skade, ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi.

Foto: Marita Saue Hamre / NRK

Det er funnet virus hos tre forskjellige produsenter; i Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud, opplyser Mattilsynet i en pressemelding i dag.

Virusene er funnet i bærfelt med importerte planter og kan gjøre svært stor skade, spesielt dersom de opptrer sammen, ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

Spredningsfaren vurderes å være lav nå i høst, men om det i fremtiden kommer inn flere virus og smittespredere, spesielt liten jordbærbladlus, kan situasjonen bli mer alvorlige enn den er i dag, skriver Mattilsynet i pressemeldingen.

Trolig flere som er smittet

Det er i jordbærsorten Sonata at virusene er påvist. Blant dem som er rammet, er jordbærbonde Simen Myhrene i Sylling i Buskerud.

Simen Myhrene

Jordbærbonde Simen Myhrene.

Foto: Marita Saue Hamre / NRK

Det er gjort funn på noen av plantene hans i Grimstad, hvor han driver tidligproduksjon.

– Prøveresultatene ble ikke kjent før forrige uke. Da hadde vi allerede sanert feltene som følge av at vi kun tar en avling i året. Det sprer seg ikke i jorda, men med lus mellom planter, sier Myhrene.

Dersom viruset skulle spre seg, så kan det bli alvorlig, sier jordbærbonden.

– Det kan forstyrre veksten i plantene og ødelegge avlingene, sier han.

Foreløpig syns Myhrene at Mattilsynet har god kontroll på situasjonen, men han sier han følger nøye med. Myhrene bruker dessuten snylteveps som spiser lus på jordbærene.

Tror smitten kommer fra Nederland

De to virusene som ble funnet, Strawberry mild yellow edge virus og Strawberry crinkle virus, spres enten med allerede smittede jordbærplanter eller med bladlus.

Det er grunn til å mistenke at smitten kan ha kommet til Norge med infiserte planter fra Nederland, mener Mattilsynet.

– Det er sannsynlig at flere bærprodusenter enn de tre vi har registrert til nå, kan ha mottatt smittede planter. Det kan finnes virus i felt selv om de ser friske ut i dag, fordi det er vanskelig å påvise latent smitte. Så selv om vi ikke har funnet virusene andre steder, så er det ingen garanti for at smitten ikke er der, sier seniorrådgiver Kari Romstad.

Jordbær

Det er jordbærtypen Sonata som er smittet minst tre steder i landet.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Jordbær fra planter med virussmitte kan få dårligere kvalitet, men er ikke farlige å spise, ifølge Mattilsynet.

– Viktig med tiltak

Jordbærprodusenter oppfordres nå til å være oppmerksomme på spredningsfare og iverksette tiltak, både for å hindre spredning av virusene, og for å forebygge ny virussmitte og eventuelle bladlus som kan spre smitte.

Det viktigste forebyggende tiltaket bærprodusentene selv kan gjøre, er å ikke ha feltene stående i flere år. Rask nedsviing og destruksjon av plantematerialet er viktig, sier Romstad.

– Jordbærprodusenter kan gjøre en rekke tiltak, for eksempel gjennom tett dialog med leverandør forsikre seg om at innkjøpte planter faktisk er friske og tilfredsstiller kravene i plantehelseregelverket, samt å sørge for grundig mottakskontroll av alt innkjøpt plantemateriale. Det er også viktig å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om funn.