Nødnettet i Nordre Buskerud i gang

Brannvesenet i Nordre Buskerud tok onsdag i bruk det nye nødnettet.

Ringerike brann- og redningstjeneste

Ringerike brann- og redningstjeneste feiret det nye nødnettet med kaker og inviterte gjester.

Foto: Ringerike brann- og redningstjeneste

Det var offisiell åpning på Hønefoss brannstasjon med representanter fra nødetatene, DSB og Sivilforsvaret.

– Vi har feiret dagen med kaker og kaffe og spesielt inviterte personer. Det er personer som har hatt mye med utbyggingen av nødnettet i vårt distrikt å gjøre, sier brannsjef på Ringerike, Terje Reginiussen.

Etterlengtet utstyr

Det nye nødnettet i Nordre Buskerud har vært etterlengtet i flere år.

– For oss på Ringerike så har det veldig mye å si at nødnettet nå kan tas i bruk, for vi har hatt betydelige dekningsproblemer med det gamle sambandet vårt. Det nye nødnettet gir oss mye bedre dekning, på steder som vi før ikke hadde kontakt og i tillegg så får vi et mye bedre samarbeid med de andre nødetatene, politi og ambulanse.

Ringerike brann- og redningstjeneste

Nytt utstyr ble testet også på stasjonen onsdag.

Foto: Ringerike brann- og redningstjeneste

– Hvordan har dere forberedt overgangen fra det gamle nettet til det nye?

– Dette er en prosess som har gått over flere år og vi har brukt det nye nødnettet til testing siden årsskiftet. Vi har byttet ut alt av radioutstyr i bilene, vi har fått nye håndapparater, vi har nytt kartverk i alle brannbiler så for oss er dette en liten revolusjon. Vi har fått så bra utstyr som vi bare kan drømme om.

Intensive testuker

Brannmannskaper har siden nyttår testet alt det nye utstyret og de siste to ukene har treningen vært intensiv.

– De tilbakemeldingene er utelukkende positivt så vi er kjempefornøyd med resultatene.

– Nødetatene i Nordre Buskerud har de tre siste årene vært med på store hendelser og fått mye kritikk i etterkant, hvordan er det i dag?

– Jeg har selv vært med på de store hendelsene og vi har hatt sambandsproblemer. Vi klarte jo å løse det ved hjelp av telefon men nå som det nye nødnettet er på plass er ikke telefonen lenger noe nødvendighet.

Ambulansetjenesten har vært på det nye nettet i cirka tre uker og politiet kommer etter den 14. mai.

Les også: Oppvask om sambandsproblemer

Les også: Nordre Buskerud politidistrikt får kritikk - igjen

Les også: Digitalt nødnett på plass i mai