Nils og Ronny overveldet av norsk giverglede

TV-personlighetene håpet på noen kroner i støtte til «sin landsby» på Filippinene. Så langt har de fått inn over en kvart million kroner.

Nils og Ronny leverer ris

Her ankommer Ronny Kristoffersen og Nils Wærstad landsbyen på Filippinene. Med seg hadde de blant annet 1 tonn med ris.

Foto: Nils & Ronny TV

– Det startet jo bare med en idé om å få inn noen bidrag på Vipps. Nå ser vi disse tallene og da ser vi jo at vi kan gjøre utrolig mye mer enn det vi kunne håpe på, sier Ronny Kristoffersen til NRK.

Sammen med kollega Nils Wærstad er han nå fremme i den filippinske landsbyen som ble kjent over hele Norge under NRK-serien «Handlingens menn».

– Vi kunne gi spontan nødhjelp der de trengte det. Vi bidro med generatorer og lys til de frivillige som driver med letearbeid i rasområdet. Det var sterkt å oppleve. Det betydde utrolig mye for dem, for det er en kamp mot klokka hele tiden, forklarer Kristoffersen.

Nils og Ronny har levert generatorer til letearbeid

Her leverer de to generatorer og lys til de frivillige som leter etter savnede etter leirraset. Kristoffersen beskriver flere situasjoner som hjerteskjærende, blant annet da redningsarbeidere kom ut av området og fortalte at de hadde funnet en kvinne og hennes tre år gamle datter. Begge hadde mistet livet i raset.

Foto: Nils & Ronny TV

Penger til begravelse

Da NRK sist snakket med de to hadde innsamlingen fått inn 50.000 kroner. I skrivende stund er den totale summen over 250.000. De pengene kommer godt med i en landsby som har mistet 15 forsørgere, under og etter at tyfonen «Mangkhut» herjet med øyriket.

Nils og Ronny, firewalking under begravelse

Nils og Ronny deltar på «Firewalking» som en del av begravelsesritualet.

Foto: Nils & Ronny TV

– Det er nok penger til å komme inn til landsbyen med forsyninger til de familiene som trenger det. Og det er nok penger til få i gang noen prosjekter, sier Kristoffersen.

Blant annet skal pengene gå til å sørge for at flere ungdommer i landsbyen slipper å bryte utdanningsløpet for å forsørge familiene sine. De får nå muligheten til å fortsette på skole, enten ved direkte støtte eller ved hjelp av et nyopprettet utdanningsfond.

Pengene har også blitt brukt til å begrave mennene i landsbyen som mistet livet i raset, og de skal brukes til å legge et bærekraftig og fremtidsrettet løp for de familiene som har mistet sine forsørgere.

– Vi snakket litt med lærerinnen Ermie, og så sier hun at én ting de kunne begynne med er å produsere organisk såpe. Det kunne hun litt om, og kvinnene som sitter igjen alene kan klare å skaffe seg en inntekt av det, sier Kristoffersen.

– Så utstyr til det har vi fått opp via Manila. Alt fra blandemaskiner til oljer. Det er en liten ting, men en ting som de ble veldig entusiastiske for at vi har fått til, fortsetter han.

Nils, Ronny og Ermie med ingredienser til såpeproduksjon

Nils og Ronny, sammen med lærerinnen Ermie, med ingrediensene som skal til for å starte produksjonen av såpe.

Foto: Nils & Ronny TV

Kan bli utfordrende å ta seg hjem

Etter at de ankom landsbyen har de to besøkt flere familier og overlevert mat og utstyr som de hadde med seg. De har også deltatt i begravelser.

Snart reiser de tilbake til flyplassen i Manila, men det var vanskelig å ta seg til landsbyen og, det kan bli minst like vanskelig å finne en trygg vei ut igjen.

– Vi må kjøre deler av den samme strekningen som vi tok inn hit. Jeg overdriver ikke når jeg sier at vi passerte 100–150 ras på veien, sier Kristoffersen.

– Man hører på værmeldingen at det kan komme nye perioder med dårlig vær. Da blir det utfordrende. Kommer det mer regn, så er det en fare for nye ras, og da må vi tenke på hva vi gjør, fortsetter han.

Nils Wærstad og Ronny Kristoffersen

Nils og Ronny ble utnevnt til adoptivsønner av landsbyen.

Foto: Nils & Ronny TV

Ønsker å fortelle hele historien

De to TV-personlighetene fra Hønefoss har hatt med seg filmkamera underveis, og sier at de ønsker å fortelle hele historien.

– Ikke bare om raset, men hva som er konsekvensen av noe sånt. Jeg har vært fotograf og produsent inne i jordskjelvområder før, men dette er voldsomt, forklarer Kristoffersen.

– Vi tenker at vi blir her et par dager til nå, til vi har fått etablert disse tingene. Og så har vi gjort det vi kunne gjøre denne gangen i hvert fall, sier han.

Nils og Ronny foran biblioteket

Nils Wærstad og Ronny Kristoffersen foran det ferdige biblioteket, som de fikk bygget i landsbyen i forbindelse med TV-serien «Handlingens menn».

Foto: Nils & Ronny TV