Nei til sykehussamarbeid

Styret ved Blefjell sykehus på Kongsberg sier nei til et samarbeid om akuttberedskapen med Sykehuset Buskerud i Drammen.

Lege
Foto: Ill.foto:Eirill Wiik, Wiik, Eirill

De mener det svekker akutt-tilbudet til pasientene på Kongsberg, spesielt på kveldstid og i helger.

De frykter at dette skal være et første skritt til en nedleggelse av sykehuset på Kongsberg.

De hevder også at det svekker totaløkonomien til Blefjell sykehus.

De mener Sykehuset Buskerud heller kan sende pasienter til Kongsberg fordi det er kapasitet der, blant annet på ortopedisk avdeling.

Sykehuset Buskerud ønsket i august et samarbeid, og i dag, tirsdag gikk styret i Blefjell sykehus i mot det.

Det var stor enighet om beslutningen, men noen var tydeligere enn andre:

Representant for de ansatte i styret i Blefjell sykehus, Jon Egil Kvamsø, mente de som foreslo dette burde skamme seg.

Styreleder Inger Johanne Stokke sa at de var åpne for et samarbeid dersom det kan komme begge sykehusene til gode.