Normal

Nei til sykehus i Eiker

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen advarer Helse Sør mot å utrede Ytterkollen og Langebru som tomter for et nytt sykehus.

Ytterkollen
Foto: Harald Inderhaug / NRK

Dette er nemlig de beste jordbruksarealene i Eiker-kommunene, sier han.

Han mener det blir helt umulig å få tillatelse til å bygge sykehus med de strenge reglene for jordvern som gjelder i dag.

Ytterkollen
Foto: Harald Inderhaug / NRK

Klokt å avvise

- Helse Sør kan utrede prosjekter, men prosjektene må jo realiseres og det krevet stor grad av enighet for at det skal kunne finansieres. Så det er klokt av Helse Sør å ikke gå videre med utredning av Ytterkollen og Langebru, sier Lundteigen.

Han mener det blir vanskelig å få tilstrekkelig politisk forståelse for et slikt prosjekt.

- Og dermed blir det vanskelig å få realisert det som er viktig, nemlig et godt sykehustilbud for folk i Buskerud, mener stortingspolitikeren.

Styret bestemmer

Nå er det styret i Helse Sør som den 20. juni skal avgjøre hvor et nytt sykehus skal bygges. Og tomtene som fortsatt står på lista er Gullaug i Lier, Åserud i Nedre Eiker og altså Ytterkollen, også i Nedre Eiker og Langebru i Øvre Eiker. Lundteigen forteller at det ikke er første gang noen har kastet sine øyne på Ytterkollen og Langebru.

- De prosjektene har ikke blitt realisert, og det er jo nettopp fordi det er kjernen i jordbruksområdet, både på øvre Eiker og på nedre Eiker, sier han.