NRK Meny

Negang i sykefraværet

Nye tall fra NAV i Buskerud viser at stadig flere får gradert sykmelding. Siste kvartal i fjor var 25 prosent av de sykmeldte på gradert sykmelding. Det er en økning på 12 prosent fra samme periode året før. Samtidig var det en nedgang i sykefraværet i fylket.Det legemeldte sykefraværet var på 5,7 prosent noe som var en nedgang på 3,5 prosent fra året før.