NRK Meny
Normal

Stort etterslep på vedlikehold av skoler

ÅSSIDEN, DRAMMEN (NRK): I flere tiår har fylkeskommunens skolebygg i Buskerud blitt forsømt. Å reparere forfallet koster nå 750 millioner kroner.

Dårlige skolelokaler

NEDSLITT: Sean Leonardo Rohdin Tvedt synes det er dårlig luft inne på Åssiden videregående skole.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Nedslitte skoler, trange ganger og trapper, rømningsveier som er som flaskehalser, manglende ventilasjon og vinduer som ikke kan åpnes, manglende kontorplasser for lærerne. Lista over oppgradering og vedlikeholdsbehov ved de videregåendes skolene i Buskerud er endeløs.

Hopet seg opp

Buskerud fylkeskommune eier 13 videregående skoler, ett arbeidsinstitutt og en folkehøgskole. Driften av eiendommene har ligget på den enkelte skole. Nå er eiendomsdriften overtatt av fylkeskommunens eget eiendomsforetak som begynner å få en viss oversikt.

– Etterslepet på vedlikehold av fylkeskommunale bygg har kommet opp i 750 millioner kroner sier Gjermund Brekke, daglig leder i fylkeskommunens eiendomsselskap. Årsaken er det opp gjennom mange år har blitt bevilget for og HMS-tiltak. Dette har gått ut over både innemiljø og sikkerhet.

Dårlige klasserom

Klasserommet på TIP har ikke ventilasjonsanlegg og heller ikke vinduer som kan åpnes. Elevene klager ikke.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Åssiden for tur

Åssiden videregående skole i Drammen er fordelt på sju bygg og nesten 30 000 kvadratmeter. Skolen har noen av de beste byggene i fylket, og noen av de dårligste.

Teknikk og industriell produksjon, også kalt TIP, holder til i et bygg fra tidlig 70-tallet. Bygget har blitt omgjort og klattet på sju ganger opp gjennom årene.

Midt i trapperommet mellom etasjene er det bygget en heis som nesten ingen bruker. Trappa som står igjen er 75 cm brei. Avdelingsleder Roy Hagen sier rømningsforholdene er utrygge.

Et fengsel

– Elevene trives og de dårlige lokalene går for så vidt ikke ut over undervisningen. Men vi merker det på rekrutteringen. Når vi får elever fra ungdomsskolen på besøk har vi opplevd at de rømmer. De ser på bygget vårt som et fengsel, sier Roy Hagen.

– Det er dårlig luft her, men om det går ut over undervisningen er ikke godt å si. Det slik som en ikke merker så lett, sier Sean Leonardo Rohdin Tvedt. Han er elev på TIP.

Nybygg

Åssiden videregående skole har også noen av de nyeste skolebyggene i Buskerud. Dette er fra 2005.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Fylkestinget har imidlertid bevilget 150 millioner kroner til utbedring av B og E blokka ved Åssiden videregående skole. I løpet av et par år skal oppgradering og modernisering være gjennomført.

– Da blir vi veldig fornøyd sier rektor Ann- Mari Henriksen.

På Kongsberg er ett av byggene så dårlig at det må rives. Det er Flåtaløkka der elevene skal flyttes over til Tinius Olsens skole.