Nedgang i skolefraværet

Fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen i fjor høst. I Buskerud har heldagsfraværet gått ned med 32,5 % og timefraværet med 27,8 % sammenliknet med forrige skoleår. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet.