NRK Meny
Normal

Foreldre i konflikt i mobbesaker

Flere og flere foreldre benytter seg av konfliktrådet for å løse opp i tunge mobbesaker.

Koordineringsgruppe Ungdomoppfølging

Det er ikke bare barna som sliter i mobbesaker, også foreldrene kommer i store konflikter. Da kan konfliktrådet være til hjelp. Illustrasjonsfoto.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Mange barn opplever å bli mobbet på skolen og i fritiden. Landsgjennomsnittet ligger på 8 prosent viser nye tall fra Ung data. I Buskerud har antall henvendelser til mobbeombudet økt hvert år siden stillingen ble opprettet i 2012.

Mobbeombud i Buskerud, Bodil J. Houg, opplever at mange foreldre har konflikter seg imellom i mange mobbesaker. De siste årene har hun derfor anbefalt konfliktrådet for veldig mange av dem som ikke kommer til enighet.

– I mange mobbesaker har situasjonen pågått lenge og foreldrene føler seg maktesløse og kommer i konflikt med hverandre på grunn av motstridende interesser.

– Barna er flinkere til å legge ting bak seg

Det at de voksne blander seg inn i saker der barn blir mobbet er helt nødvendig, men når de selv er uenige og begynner å krangle kan det være med på å gjøre situasjonen enda verre, mener Houg.

De voksne bidrar ofte til at situasjonen eskalerer ytterligere. Mange sier dumme ting om de andre foreldrene til barna sine som ikke burde vært sagt, og da møter barna på skolen med den påvirkningen i sekken.

Bodil J. Houg

Houg mener barna er flinkere enn de voksne til å ordne opp og legge konflikten bak seg.

– For at barna skal kunne gå videre må også konfliktene mellom de voksne løses. Jo tidligere, jo bedre.

Mobbeombud i Buskerud Bodil Jenssen Houg

Mobbeombudet i Buskerud tror konfliktrådet kan være til stor hjelp for mange foreldre.

Foto: Carsten Øhrn, Fylkesmannen i Buskerud

Konfliktrådet hjelper mange

Mobbeombud Houg tror de fleste foreldre som deltar i konfliktrådet opplever det som positivt.

– Jeg har fått tilbakemeldinger på at foreldrene opplever dette som en god samtale. Det er trygt å snakke om problemene i konfliktrådet fordi møtet blir ledet av noen utenforstående som er profesjonelle på å hjelpe i konflikter.

En økning i antall saker

I dag kom nye tall fra konfliktrådet for 1. halvår av 2016. I Buskerud er det en økning av saker på 27 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. På landsbasis er det derimot en svak nedgang.

– Økningen kommer av at politiet er flinkere til å sende over saker til oss, men også at flere skoler kommer med henvendelser der det er konflikter mellom elever. Jeg tror flere og flere får kjennskap til konfliktrådet.

Det sier Alf Sigmund Larsen som er konfliktrådsleder i Buskerud.

– Mange av skolene som henvender seg til oss forteller at de har blitt tipset av mobbeombudet.

Larsen forteller at de har hatt flere saker på bordet som gjelder mobbing blant barn og unge. Slike saker går under kategorien nabo- eller nærmiljøkonflikter, og det har vært 22 saker under denne kategorien så langt i 2016. På samme tid i fjor var det 15 slike saker.

– Vi har hatt noen saker der foreldrene har vært misfornøyde med skolens håndtering av saken, og vi har også hatt tilfeller der ungdommene har lagt saken bak seg mens foreldrene har fortsatt å krangle, sier han.

Leder for Konfliktrådet i Buskerud, Alf-Sigmund Larsen.

Leder for konfliktrådet i Buskerud, Alf Sigmund Larsen, forteller at de har hatt flere mobbesaker på bordet der foreldre har vært innblandet.

Foto: Kristina Høyer / NRK