NRK Meny

Naboane er kritiske til utbygging

Utbyggingsplanane til Nibstad Eiendom AS ved Storefjell vekkjer lite begeistring hjå naboane. Storefjell hotell er blant anna kritisk til at ei utbygging vil leggje band på ei framtidig utviding av hotellet. Dersom området blir bygd ut med full utnytting, kan det bli inntil 163 nye einingar, skriv Hallingdølen.