NRK Meny
Normal

Nå må du ha flere røykvarslere

Den nye forskriften om brannforebygging stiller krav om flere brannvarslere i huset ditt enn før. I tillegg kan det hende pipa di skal feies oftere enn du tror.

Røykvarsler

Den nye forskriften som trådte i kraft 1. januar krever at du har minst én røykvarsler i hver etasje.

Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen / NRK

Antall røykvarslere du må ha etter de nye forskriftene avgjøres av inndelingen av boligen i soner, etasjer, tekniske rom og antall soverom.

Den forrige forskriften var 14 år gammel og moden for oppgradering, mener feiermester Frode Raaen i Drammensregionens brannvesen.

– Har du flere etasjer, skal du nå ha en varsler per etasje. Med oppholdsrom i en del av huset, våtrom i en annen del, kan det være at du må ha flere enda varslere for å tilfredsstille kravet i den nye forskriften om brannforebygging, sier feiermesteren.

Siden det er krav til at alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når alle dører er lukket, kan det være behov for både fire og fem brannvarslere i boligen.

Nye forskrifter krever flere røykvarslere

Feiermester Frode Raaen forklarer endringen som omhandler røykvarslere i forskriften.

Nå skal også hytta feies regelmessig

– Den største forskjellen er at den nye forskriften for brannforebyggende arbeid også gjelder fritidsboliger. Det betyr at alle hytter skal feies på linje med hus.

Det er heller ikke slik at pipene må feies minst hvert fjerde år. Nå kan feiervesenet bestemme at pipa di trenger feiing både oftere eller sjeldnere enn før.

– Behovet i enkelte boliger vil være mindre, på grunn av bruk av varmepumper og andre varmekilder. I andre boligområder er husene eldre, pipeløp dårligere og behovet for hyppigere feiing er til stede.

Meldeplikt til brannvesenet

Kostnadene for eiere av hus eller fritidsboliger vil variere etter hvor ofte myndighetene mener pipa di skal feies.

Frode Raaen

Feiermester Frode Raaen i Drammensregionens Brannvesen.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Husk også at du har meldeplikt til ditt lokale brannvesen dersom du bytter ovn, eller endrer vesentlige forhold ved fyringssystemet ditt. Som for eksempel at du har oppdaget at muren til pipa di blir varmere enn før.

– Dette handler om brannsikkerhet. Essensen i den nye forskriften er at vi skal konsentrere oss om bygningene hvor behovet for feiing er størst. Jeg tror ikke folk flest er klar over meldeplikten, sier Raaen.