NRK Meny
Normal

Myntverket varslar nedbemanning

På grunn av at stadig færre brukar mynt i Noreg, er tilsette og tillitsvalde ved Det Norske Myntverket i dag kalla inn til drøftingar om kutt og mogleg nedbemanning.

Borgerlønn

Stadig mindre bruk av kontantar gjer at Det Norske Myntverket på Kongsberg varslar nedbemanning. Dei tilsette vart i dag kalla inn til allmøte om situasjonen.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Myntproduksjonen på oppdrag for Noregs Bank er sterkt minkande og mottatte bestillingar for tida framover betydeleg færre, fortel myntmeister og administrerande direktør for Myntverket, Kjell Wessel.

Kjell Wessel

Myntmeister og administrerande direktør for Myntverket, Kjell Wessel seier ordrebøkene for klingande mynt ber bod om trongare tider.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Elektroniske betalingar vinn terreng på kostnad av kontantar, og dette påverkar naturleg nok myntbehovet, skriv Det Norske Myntverket i ei pressemelding.

Tradisjonsrik myntproduksjon

Det Norske Myntverket er ei av dei eldste bedriftene vi har i landet, og vart grunnlagt i 1686. Selskapet pregar all norsk mynt som er i omløp, og lagar blant anna Nobels fredsprismedalje.

Pakking av jubileumsmynter

All norsk mynt som er i omløp er støypt og prega på Myntverket.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Det blir ifølge Wessel òg gitt ut færre minnemynter i edelt metall enn tidlegare. I motsetnad til mange andre myntverk og nasjonalbankar i verda som har heldt oppe og auka produksjonen av minnemyntar, så har Noregs Bank dei seinare årene redusert produksjonen av norske minnemyntar til eit minimum, skriv Myntverket i pressemeldinga.

Tillitsvald Espen Hægh seier dei tilsette er matte etter dagens møte med leiinga.

– Det kan bli vanskeleg å få seg anna jobb i den marknaden som er på Kongsberg no.

– Er det liv laga for norsk myntproduksjon?

– Ja, sidan det svenske myntverket allereie har lagt ned, og den danske myntproduksjonen bli lagt ned etter nyttår, burde det vere moglegheiter for Myntverket på Kongsberg, seier han.

Etter det NRK erfarer ønsker styret å kutte inntil sju stillingar i dagens bemanning på 16 tilsette.

Mindre kontantbruk

Mynta på Kongsberg

Det Norske Myntverket vart grunnlagt på slutten av 1600-talet og ligg i dag, som den gong, på Kongsberg.

Foto: FOTO: Det Norske Myntverket

Ifølge Noregs Bank er det i dag rundt 50 milliardar kroner i kontantar i omløp, noko som berre er seks prosent av den samla verdien av betalingsmiddel som befolkninga disponerer. Uttaka frå minibankane har falt kvart år sidan 2007. I 2014 vart det gjort 55,7 millionar uttak frå minibankar i Norge. Dette er 17 % færre uttak enn året før.

Kai A. Olsen, professor ved Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen laga ein rapport om kontantbruk for NHO reiseliv i 2015.

Rapporten viser at kontantdelen av omsetnaden i bransjen har gått ned frå 40 til 18 % på fem år.