NRK Meny
Normal

Elever kan miste skolestart

En drøy uke før skolestart er det foreløpig uklart om Buskerud-skoler rammes av lærerstreiken.

Tomt klasserom på Ringshaug skole

Neste uke er det skolestart, men mange klasserom vil trolig stå tomme (illustrasjonsbilde).

Foto: Fredrik Hansen

– Det kommer et varsel fire dager før streikeuttak, og da offentliggjør vi om skoler i Buskerud blir tatt ut, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet i Buskerud, Anne Lise Søgnen Heien.

Anne Lise Søgnen Heien

Utdanningsforbundets leder i Buskerud, Anne Lise Søgnen Heien, vil ikke ramme skolestarten for høstens førsteklassinger.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Etter at Utdanningsforbundet holdt uravstemning tidligere i sommer, ble det klart at det blir lærerstreik. De har varslet at streiken skal trappes opp ved skolestart, men det er fortsatt uklart hvilke skoler som blir rammet. Utdanningsforbundets lokale leder er klar på at de først og fremst ønsker å ramme arbeidsgiver.

– Vi unngår blant annet skolestart for førsteklassinger, sånn at de får sin skolestart, sier Søgnen Heien.

Hun forteller at det er stort engasjement blant lærerne i Buskerud.

– De er bekymret for sin mulighet til å gjøre en god jobb og ta vare på ungene. Lærerne er villige til å streike for å kunne jobbe på en best mulig måte, sier Søgnen Heien.

Les også:

Kort oppsummert dreier konflikten seg om at Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, ønsker å pålegge lærerne faste arbeidstider, og mindre selvbestemmelsesrett over arbeidstimene. Det mener lærerne vil gi et dårligere tilbud til elevene, og mindre tid til hver enkelt elev.

– Det er uheldig

På kort sikt er effekten at mange elever trolig må vente lenger før de er tilbake på skolebenken.

– Elevene mister undervisning, og det er jo det vi driver med. Det er uheldig, men slik er det. Tredjepart vil alltid bli berørt av en streik, og her er det elevene som rammes, sier rektor ved Gulskogen skole i Drammen, Thomas Larsen Sola.

Skolefritidsordningen ved skolen har holdt åpent siden forrige uke, og mange av elevene er allerede tilbake. Ifølge rektor vil skolefritidsordningen ha sine faste åpningstider, også ved en eventuell streik.

– Ved en streik vil skolen bli fysisk stengt den tiden det skulle vært undervisning, men vi får se om det er noen andre til stede til å opprettholde en viss drift. Men ingen vet hvor lenge denne streiken vil vare, og det er vanskelig å si noe om hva konsekvensene blir, sier Larsen Sola.

Forstår lærerne

Selv om foreldre nå kan få utfordringer med å finne noen til å passe barna, er lederen for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Gulskogen skole, Morten Amundsen, klar på at han støtter lærerne.

– Jeg mener at lærerne er nødt til å få bedre betalt for den jobben de utfører, og de er nødt til å ta tilbake den jobben de skal gjøre. Det håper jeg det er forståelse for, også når skoledagen begynner, sier Amundsen.