NRK Meny

Møte om minnested

I dag møter ordføreren i Hole to statsråder for å diskutere minnestedet ved Utøya. Det skjer etter at flere naboer til det planlagte minnestedet på Sørbråten har truet med å gå rettens vei for å stanse planene. I morgen skal representanter fra Utstranda Vel overlevere rundt tusen underskrifter på Stortinget, skriver Ringerikes Blad.