Modum tilbyr togplasser

Mens de fleste kommuner sier tvert nei til Jernbaneverkets behov for en ny stor togparkeringsplass i Drammensdistriktet, sier Modum ja. Det trengs hele 230 mål, tilsvarende 30 fotballbaner, og Jernbaneverket har blinket ut flere steder, skriver Bygdeposten. Men siden Modum ikke er nevnt, inviterte kommunen Jernbaneverket for å vise hva den tilby.