Mobbeombudet advarer mot ny mobbelov

Mobbeombudet i Buskerud mener forslaget til ny mobbelov truer elevenes rettssikkerhet.

Mobbeombud i Buskerud Bodil Jenssen Houg

Houg frykter at tiltakene forvitrer, hvis skolene ikke lenger trenger å dokumentere tiltakene.

Foto: Tove Bø / NRK

– Jeg syntes det er en alvorlig svekkelse av elevenes rettsvern. Det må være krav til en skriftlig plan for barn som opplever mobbing i skolen, sier mobbeombud i Buskerud, Bodil Jenssen Houg.

I det nye lovforslaget vil kunnskapsdepartementet fjerne rektors plikt til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker. Hvis skolens tiltak mot mobbing ikke lenger dokumenteres frykter mobbeombudet at tiltakene forvitrer. Houg fikk i fjor inn nærmere 300 mobbesaker, og sier at enkeltvedtakene er det viktigste redskapet hun har for å kvalitetssikre skolenes tiltak.

– Skolen må jo skrive ned det de skal gjøre. For hvis de ikke skriver det ned, hvordan skal vi da finne ut hva de skal gjøre? Hvordan skal foreldre, som sitter i et møte og hører hva som skal skje fremover, huske alt? Familier i den situasjonen er i en krise, forklarer Houg.

Kritikk fra flere hold

Den nye loven er basert på Djupedalsutvalgets rapport, som åpner med et sitat fra Odin, mobbehistorien som rystet hele Norge: «Det hjelper ikke å si fra, de gjør ikke noe uansett.» Det ble aldri fattet noe enkeltvedtak i Odins sak.

Katrine Olsen Gillerdalen

Gillerdalen og Odinstiftelsen jobber med å utvikle et digitalt verktøy som vil gjøre det enklere for skoler og foreldre å sette i gang, og følge opp tiltak.

Foto: Helge Carlsen / NRK

– De så vel ikke det som nødvendig, sier Odins mor og leder i Odinstiftelsen, Katrine Olsen Gillerdalen.

Hun understreker at det er viktig å fordele ansvar og ikke skyld, men hun mener det er skremmende at enkeltvedtaket kan forsvinne.

– Jeg ser for meg familier som blir stående helt alene. De har ingenting å legge på bordet, nettopp fordi de ikke har noen dokumentasjon. Det å fjerne enkeltvedtaket, uten noe godt substitutt, er kjempefarlig, påpeker Gillerdalen.

Departementet presiserer

Magnus Thue

Thue understreker at aktivitetsplanen åpner for at det blir lettere for barn og foreldre i mobbesaker å klage på mangelfulle tiltak.

Foto: Marte Garmann / Kunnskapsdepartementet

– Det er klart at foreldre og barn som er i en slik situasjon vil ha det veldig tøft. Nettopp derfor må vi legge opp til et system der de blir ivaretatt på en skikkelig måte. Vi vil derfor presisere at skolen har plikt til dokumentasjon, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue.

Etter Djupedalsutvalgets anbefalinger ønsker kunnskapsdepartementet å innføre en aktivitetsplikt for skolene, som gjør at de kan handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing.

Odinstiftelsen mener likevel at dialogen mellom skole, foreldre og elever i mobbesaker har et stort forbedringspotensial. Stiftelsen jobber med å utvikle et digitalt verktøy som vil gjøre dialogen enklere.

– De må ha et system som gjør det enkelt å innkalle, som gjør det enkelt å lage vedtak. De må ha kunnskapen om tiltak som fungerer. Fordi at da går dette her fort. Slik at barna føler seg tatt på alvor med en gang, og lærere kan gjøre sin lærerjobb samtidig som de har både energi og tid til å følge opp dette, avslutter Gillerdalen.