Missilsamarbeid med Tyskland gir norsk salg for 10 milliarder

Tyskland kjøper det norske NSM-missilet, og verdien av fremtidige salg vil komme opp i over 10 milliarder kroner.

Naval Strike Missile - fra prøveskyting i California

Naval Strike Missile (NSM) er et norsk missil produsert av Kongsberg Defence Systems. Her fra en prøveskyting i California.

Foto: Kongsberg Defence & Aerospace

Avtalen kommer i forbindelse med det norske ubåtkjøpet fra Tyskland. Naval Strike Missile (NSM) et norskprodusert sjømåls- og kryssermissil fra Kongsberg Defence Systems.

Tyskland kjøper det norske NSM-missilet, og verdien av fremtidige salg vil komme opp i over 10 milliarder kroner. Avtalen kommer i forbindelse med det norske ubåtkjøpet fra Tyskland.

Sikrer norske oppdrag

– Regjeringen arbeider for å få til industriavtaler med ambisjon om at avtalene skal sikre oppdrag til norsk forsvarsindustri til en verdi som tilsvarer anskaffelsesverdien av nye ubåter. Norsk forsvarsindustri har solide produkter med relevans for nye ubåter, og vi jobber hardt for å sikre internasjonal markedsadgang for disse og andre norske forsvarsprodukter, sier statsminister Erna Solberg (H).

Samarbeidet med Tyskland gir en solid og helhetlig løsning med betydelig involvering av norsk forsvarsindustri, og det vil være med å sikre norske arbeidsplasser i lang tid fremover, understreker regjeringen.

Mot framtidige trusler

Ine Eriksen Søreide kommer smilende inn i et rom

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fra pressemøtet om ubåtkjøpet fra Tyskland.

Foto: NTB, Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Tyskland planlegger å anskaffe et betydelig antall missiler til sin marine. Dette gir store muligheter for norsk industri, både for Kongsberg og for norske underleverandører. Det er viktig å sikre det teknologiske forspranget som norsk missilteknologi gir, og vi vil i årene fremover, sammen med Tyskland, videreutvikle det norske NSM-missilet mot framtidige trusler, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Samarbeidet med Tyskland gir oss også industrisamarbeid på en rekke andre områder. Ett eksempel er kampledelsessystem for ubåter, der Kongsberg er verdensledende. Også her ligger det kontrakter for norsk industri i milliardklassen i årene fremover, legger forsvarsministeren til.

Sikrer arbeidsplasser

– Samarbeidsavtalen mellom Norge og Tyskland vil være en meget god referanse ut i markedet som vi kan benytte på et senere tidspunkt, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence Systems til NRK.

Avtalen kommer til å sikre arbeidsplasser framover, fastslår Lie.

– Slik jeg ser det, så vil vi sikre arbeidsplasser både i Kongsberg og hos en rekke underleverandører. Og over tid kan det være mulig med flere ansettelser.