NRK Meny

Minstevannføring i Uvdalselva

Fylkesmannen i Buskerud mener det må fastsettes minstevannføring for Uvdalselva og nivå for magasinfylling i Sønstevatnmagasinet. Vilkårene for regulering av Uvdalsvassdraget skal nå fastsettes på nytt, etter at kraftproduksjonen og nåværende regulering har vært i drift i mer enn 50 år. I tillegg mener fylkesmannen at dagens vanlige vilkår for vassdragsreguleringer innføres, med tiltak som utsetting av fisk, biotopforbedring og kartlegging av fiskestatus.