Mindre trafikkuhell

Det har vore eit mindre trafikkuhell på E18 i sørgåande retning etter Fosskolltunnelen i Lier, melder politiet. Dei er på veg til staden no.