Mindre kutt enn foreslått

Barnehagene er blant vinnerne i neste års budsjett i Hole. Kommunestyret har enstemmig vedtatt langt mindre kutt i barnehagesektoren enn forslaget fra formannskapet. Og minimums bemanningen skal ligge på normen. Det vil si minst 1 voksen per 3 små barn og 1 voksen per 6 store barn. Kuttene totalt sett for kommunen er større enn det rådmannen foreslo i sitt forslag til budsjett.