Normal

Mindre kamfer, mer alkohol

Eldre drikker stadig mer. Nå starter Drammen kommune et prosjekt for å synliggjøre farene ved edle dråper i kombinasjon med legemidler.

Eldre og alkoholbruk
Foto: Pål Tegnander / NRK

Eldre drikker mer enn før. Nå drikker aldersgruppen fra 50 til 70 år mer enn dem som er mellom 30 og 40. I Drammen kommune starter i disse dager et prosjekt blant ansatte i helse og omsorgssektoren som skal rette fokus mot problemet

– Man glemmer fort de helsemessige konsekvensene ved å drikke. De kan fort bli ganske alvorlige, men jeg tror de fleste i liten grad er klar over det. Alkohol har konsekvenser for over seksti forskjellige lidelser

Terje Knutheim

Terje Knutheim vil ha fastlegen på banen.

Foto: Per-Håkon Solberg

Terje Knuthem jobber i Kompetansesenteret for Rus ved Borgestadklinikken og har i nesten 30 år arbeidet med denne problematikken. Han forteller at trenden bikker mot mindre kamferdrops og mer alkohol.

LES OGSÅ: Partypensjonistene kommer

Fastlegen på banen

Bruk eller feil bruk av alkohol er anslått til å forårsake cirka 10 prosent av sykehusinnleggelsene blant personer over 65 år. Knutheim sier de eldre ikke er klar over risikoen de utsetter seg for når de kombinerer alkohol og legemidler, og han vil derfor at fastlegene skal ta ansvar.

– Det er klart at å få fastlegene på banen, er et veldig viktig poeng, og det håper vi etter hvert skjer. Vi vet at legeforeningen har et fokus på dette, så vi regner med at tiltak vil komme, sier han.

Starter prosjekt

I Drammen merker kommunen problematikken. Derfor kurses nå de ansatte i helse og omsorgssektoren i hvordan de skal møte stadig flere berusede eldre når de er på jobb.

Alvaro Fernandez Montenegro jobber ved Senter for rusforebygging i kommunen og er med på prosjektet, og forteller at prosjektet "Eldre og klokere – Hva med bruk av alkohol og legemidler?" skal bidra til å senke terskelen for å ta opp vanskelige tema.

Tabu

Alvaro Fernadez Montenegro

Alvaro Fernandez Montenegro tror helsen til de eldre vil øke når de vet mer om problematikken.

Foto: Per-Håkon Solberg

– Det er ofte vanskelig for dem som jobber i hjemmetjenesten å snakke med eldre om denne problematikken. Det blir ofte sett på som personlig og gjerne litt tabu.

Kommunen skal derfor trene de ansatte i hvordan man skal stille spørsmålene som kanskje er litt for vanskelige å stille.

– Jeg er helt sikker på at dette tiltaket vil bedre helsen til de eldre, samtidig som kunnskapen i hjelpetjenesten vil øke.