Millionprosjekt mot innvandrervold

Drammen kan bli spydspiss i arbeidet med æresrelatert vold.

Kommunen og politiet har søkt om statlig støtte til et prosjekt som kan dannet mønster for dette arbeidet over hele landet.

Tvangsgifte, vold og drap i innvandrermiljøene har satt Drammen på norgeskartet en rekke ganger. Disse sakene har gitt byen mye negativ oppmerksomhet.

Mye kunnskap

Men det har også skaffet politi, hjelpeapparat og frivillige organisasjoner verdifull kunnskap om disse problemene.

Nå kan Drammen bli en nasjonal erfaringsbank for kunnskaper om æresrelatert vold. Drammen kommune og Drammen politistasjon søker nå om nær ti millioner kroner i statlig støtte til et omfattende prosjekt som etter hvert kan bli en veiviser for hele landet.

Prosjektet skal gå over tre år, og vil være tverrfaglig i videste forstand.

Vil ha med frivillige

 I søknaden heter det at prosjektet skal involvere alle relevante etater, sektorer og fagmiljøer, såvel som alle forvaltningsnivåer. I tillegg skal frivillige organisasjoner dras med.

Kostnadene til tre års prosjektarbeid er beregnet til mer enn 27 millioner kroner, og det er søkt om 9,6 millioner kroner i støtte fra staten.

Nå skal erfaringer og kunnskaper settes i system. Det skal skaffes ny kunnskap, og det skal utvikles metoder og rutiner som kan danne modell for arbeidet med æresrelatert vold over hele landet.