NRK Meny
Normal

Millioner til flomsikring

Regjeringen prioriterer flomsikring høyt i statsbudsjettet for 2008.

Flom i Buskerud, Mjøndalen.

Det var høy vannstand i Drammenselva i Nedre Eiker under flommen.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Regjeringen prioriterer flomsikring høyt i statsbudsjettet for 2008.

Øvre Eiker er blant kommunene i landet som får penger til sikringstiltak mot kvikkleireskred.

- Det skal være trygt å bo langs landets vassdrag, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Flommen i juli førte blant annet til økt skredfare i kvikkleiresoner ved Øvre Eiker (Smørgrav) og Nedre Eiker (Mjøndalen-Kongsgården).

Norges vassdrags- og energidirektorat og Norges geotekniske institutt kartlegger nå risikoen i disse områdene og vurderer behovet for sikringstiltak.

Det er på landsbasis satt av sju millioner kroner til kartlegging av fareområder og 79 millioner kroner til sikkerhets- og miljøtiltak.

Det er tidligere påbegynt sikringsarbeid i boligområdene Eikenga og Vellingsbekken i Lier. Regjeringen ga i august 15 millioner kroner i ekstraordinære midler til dette arbeidet.