NRK Meny

Milliardforfall på ringeriksveger

Det vil koste 1,2 milliardar kroner å ruste opp dei kommunale vegane i Ringerike. Etterslepet blir foreslått retta opp over 8, 12 eller 16 år, seier einingsleiar i Ringerike kommune, Cornelis Cliteur til Ringerikes Blad. Ei slik oppgradering kostar så mykje at rådmannen meiner kostnadene må løysast med bompengar.