Midtdelerne redder liv

Midtdelerne på E 18 har nesten eliminert faren for møteulykker og flere dødsulykker er trolig unngått.

Flere dødsulykker er trolig unngått på e-18 i Buskerud etter at nye midtdelere ble satt opp for to år siden.

Før midtdelerne kom var konsekvensene store hvis et kjøretøy kjørte av veien. I følge seksjonsleder ved Statens Vegvesen i Nedre Buskerud, Tore Braaten, er faren for møteulykker nå langt på vei eliminert.

Så langt i år har flere store kjøretøyer kjørt inn i vaierrekkverkene på E 18 i Buskerud. Statens vegvesen kommer trolig i år til å bruke dobbelt så mye penger som i fjor på å reparere disse midtdelerne.

- Dette viser at behovet for midtdelerne er stort, sier seksjonsleder ved Statens Vegvesen i Nedre Buskerud, Tore Braaten.

Han sier Vegvesenet vil sette opp tilsvarende midtdelere på andre ulykkesbelastede strekninger i fylket