Mener sikkerheten i retten er god

Etter at en kvinnelig politiadvokat ble angrepet av en tiltalt i Drammen tingrett, har flere jurister gitt uttrykk for at de ikke føler seg trygge i tinghuset.

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre mener det ikke er nødvendig med permanent vakthold i tingretten.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Sorenskriver Kristin Kielland-Mørdre mener sikkerheten er god.

– Vi gleder oss veldig til å komme i et nytt tinghus. Der kommer sikkerheten til å være veldig god, og bygningen kommer til å være konstruert slik at sikkerheten vil være vel ivaretatt. Så er vi nå i et gammelt tinghus, og der må vi prøve å gjøre det beste utav det, sier sorenskriveren.

Drammen tinghus

Politijuristene mener sikkerheten i Drammen tinghus ikke er god nok.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Men det er ikke godt nok, mener politiadvokat Ole Jacob Garder. Han er tillitsvalgt for politijuristene i juristforbundet, og møter ofte i retten som aktor. Garder sier det ikke finnes sikkerhetstiltak som kan være til hjelp for ham i en situasjon han opplever som truende.

Kan bare stole på seg selv

– Jeg kan i utgangspunktet ikke lene meg på noe annet sikkerhetstiltak enn det jeg selv kan stille med i form av fysisk størrelse. Det er ikke noe sikkerhetsnettverk i tingretten, det finnes ikke vakthold som man kan belage seg på kan yte den nødvendige bistand. Det er også fysiske fasiliteter som er svært lite tilfredsstillende. Det er trangt, og det er mangel på nødutganger. Det gjør at en situasjon fort kan bli vanskelig, sier Garder.

I Drammen tinghus har dommerne tilgang på en alarmknapp, som varsler ekspedisjonen i første etasje, som igjen varsler politiet. Det er bare dommerne som vet hvor alarmknappen er, og det er ikke alarm i alle rettssalene.

Garder sier det vil ta for lang tid fra alarmen går til politiet kan være på plass i tinghuset.

Saken fortsetter under bildet.

Politiadvokat Ole Jacob Garder

– Jeg kan i utgangspunktet ikke lene meg på noe annet sikkerhetstiltak enn det jeg selv kan stille med i form av fysisk størrelse, sier politiadvokat Ole Jacob Garder.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Jeg føler vel ikke at den tryggheten som ligger i den alarmen på noen måte er tilfredsstillende for å ivareta verken dommernes eller vår sikkerhet. Dommerne vil ha mulighet til å trekke seg tilbake til et bakrom i enkelte av salen, men ikke i alle, sier Garder.

– Mange som kan hjelpe

Men sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre påpeker at det til enhver tid er mange til stede i og utenfor rettssalene, som hun mener kan hjelpe til i en vanskelig situasjon.

– Vi har jo resepsjonen man kan henvende seg til. Der sitter det gamle, erfarne politifolk som pleier å kunne prate folk ned. Og dommeren er jo til stede under hele rettsmøtet, og kan trykke på den knappen. I pauser er det ganske mye folk rundt omkring utenfor rettssalene som man eventuelt kan få hjelp av. Man er sjelden alene.

– Men er det godt nok, at man må basere seg på at tilfeldige personer skal gripe inn?

– Alternativet måtte vært at man hadde hatt et vakthold i alle domstoler, og det har man ikke satset på i Norge.

– Mener du det burde vært det?

– Det ville vært en ekstra ressurs, men det ville vært kostbart. Når man ser hvor sjelden dette er et problem, så tenker jeg at man kanskje klarer seg uten det, sier sorenskriveren.

Krever at tinghuset bedres

Utbedringer på gang

Hun forteller at det vil komme alarm i alle rettssaler, og at det gjøres bygningsmessige forandringer i tinghuset som skal øke sikkerheten.

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre

Sorenskriver Kristin Kjelland Mørdre.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Det har lenge vært kjent at flere vinduer i tinghuset ikke går an å åpne. Disse skal nå skiftes ut, slik at vinduene kan brukes som rømningsvei. For mange vil det likevel fremstå som lite fristende å hoppe ut av vinduet i andre etasje for å redde seg ut av en farlig situasjon.

Den kvinnelige politiadvokaten som ble angrepet av en tiltalt, mener det må på plass både permanent vakthold og en metalldetektor.

Politiadvokatene kan be om vakthold dersom de vet at en tiltalt representerer en sikkerhetsrisiko. Det er likevel ikke alltid det går an å forutse hvem som kan komme til å miste besinnelsen. Mannen som angrep politiadvokaten, var i retten for å svare for mindre alvorlige forhold, og ingen hadde regnet med at han ville miste besinnelsen.

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre forteller at det også kan bli nokså høy temperatur i sivilsaker, som for eksempel barnefordelingssaker, der det er mye følelser inne i bildet.

Vil ha åpne forhold

Hun er likevel opptatt av at sikkerhetstiltakene ikke må bli så omfattende at de går på bekostning av den åpenheten man ønsker å ha i rettsvesenet.

Inger Marie Bodin Åkvåg

Inger Marie Bodin Åkvåg, leder i Buskerud krets av Norsk Advokatforening.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Det er advokat Inger Marie Bodin Åkvåg enig i. Hun er leder i Buskerud Krets av Norsk Advokatforening, og sier hun ikke har fått signaler fra noen av sine medlemmer om at de føler seg utrygge i Drammen tingrett.

– Vi i advokatforeningen er veldig opptatt av åpenhet i rettssystemet. Hvis man ser tilbake i tid, så er det heldigvis veldig få hendelser som har blitt noen saker. Det er jo politiet og domstolsadministrasjonen som gjør den vurderingen, i forhold til behov for sikkerhet til enhver tid. Vi i advokatforeningen har tillit til den vurderingen politiet og domstolen gjør, sier Åkvåg.